top of page

Et af vores mantraer på IC Instituttet er, at det kræver et solidt fundament at mestre tydningens kunst. En grundlæggende forståelse af astronomien og de astrologiske grundbegreber skal være på plads, før vi kan dygtiggøre os, specialisere os og eksperimentere med at tyde horoskoper.

 

Derfor udbyder vi denne skriftlige prøve. Den er en fast del af diplomuddannelsen og er desuden tilgængelig for alle, der ønsker at afprøve deres grundlæggende astrologiske viden.

 

Formål

Formålet med den skriftlige prøve er at sikre, at du har tilstrækkelig forståelse for astrologiens grundbegreber, grundviden om astronomien og grundlæggende tydningsevner til at kunne fortsætte på Fagsporet.

 

Målgruppe

Den skriftlige prøve er tilrettelagt som afslutning på diplomuddannelsens Grundspor. Prøven tager derfor udgangspunkt i, at du har gennemført Grundsporet (hold 1 og 2) og eventuelt øvemoduler for begyndere. Det er dog muligt at tage prøven når som helst i dit uddannelsesforløb.

 

Prøven er også relevant for dig, der ønsker at starte på IC's diplomuddannelse efter at have læst astrologi andetsteds, da du hermed kan afprøve din grundlæggende viden. På den måde har vi desuden de bedste forudsætninger for at indplacere dig det rette sted på uddannelsen.

 

Du vælger selv, om du ønsker at tage den skriftlige prøve efter Grundsporet. Du kan altså vælge at fortsætte på Fagsporet uden at bestå prøven. Hvis du senere hen ønsker at gå op til den afsluttende diplomeksamen, er det dog en forudsætning, at du har bestået denne skriftlige prøve.  

 

Varighed

Du har 4 timer til at gennemføre den skriftlige prøve. Prøven gennemføres som udgangspunkt hjemmefra (online via Zoom). Efter aftale kan prøven gennemføres ved fysisk fremmøde på I.C. Instituttet.   

 

Bedømmelse

Den skriftlige prøve bedømmes som bestået/ ikke bestået. 

Ved bedømmelsen lægges vægt på, om du har en grundlæggende forståelse af sammenhængen mellem astronomi og astrologi, astrologiens grundbegreber og er i stand til at sammensætte fødselshoroskopets enkelte dele til en relevant tydning. Prøven er delt op i underemner og i den samlede bedømmelse forudsættes det, at hvert underemne er bestået.

 

Det forventes ikke at besvarelsen er fejlfri og dine tydningsevner bedømmes med udgangspunkt i, at du har gennemført Grundsporet. Der er altså tale om grundlæggende tydning og ikke en egentlig syntese/ helhed. 

 

Sammen med bedømmelsen vil du modtage en kort feedback, som opsummerer styrker og udviklingspunkter i din besvarelse.    

Skriftlig prøve (radix-eksamen)

kr 1.100,00Pris
  • Den skriftlige prøve afholdes to gange årligt, typisk i januar/februar og juni. 

    Seneste prøve: Søndag d. 28. januar 2024 kl. 10-14.

    Dato for næste skriftlige prøve er endnu ikke fastlagt.

  • Hvis du foruden Grundsporet (hold 1 og 2) har gennemført øvemodulerne Tydning for begyndere (mindst 2 moduler), kan du som noget nyt pr. 2024 helt GRATIS gå op til den skriftlige prøve online og få den bedømt.

    Denne ekstra service gælder én gang. Hvis du ikke består den skriftlige prøve og ønsker at gå op igen, vil normalprisen være gældende.

bottom of page