top of page
Facebook-cover - IC templates (14).jpg

Grundsporet

Målet med Grundsporet er, at du har opnået grundlæggende viden om de astrologiske begreber og er i stand til at sætte horoskopets enkelte dele sammen til en tolkning.  

AdobeStock_220622714.jpeg

ASTROLOGI FOR BEGYNDERE

Hvad er astrologi, hvad er dens oprindelse og hvordan kan astrologi bruges i dag? Vi starter med fundamentet. Det gælder også tolkningen. Du får en dyb forståelse af de enkelte dele i horoskopet og deres betydning for helheden. Du lærer astrologiens grundbegreber på en grundig og systematisk måde og vil så småt begynde at forstå hvordan de enkelte dele spiller sammen. 

Billeder - galakser, stjerner mv. (13 × 9cm) (10).jpg

SKRIFTLIG PRØVE

Formålet med den skriftlige prøve er at demonstrere, at din forståelse af astrologiens grundbegreber og tolkning af horoskopet er tilstrækkelig til at kunne fortsætte på Fagsporet. Det er ikke et krav for at fortsætte, at du består den skriftlige prøve. Hvis du ønsker at gennemføre den afsluttende diplomeksamen, forudsætter det dog, at du har bestået den skriftlige prøve. 

Billeder - galakser, stjerner mv. (13 × 9cm) (5).jpg

TOLKNING AF HOROSKOPET

Her handler det om at kombinere horoskopets enkelte dele. Du lærer om betydningen af aspekter mellem planeter og akser i horoskopet og får en forståelse af temaer i horoskopet. Du kommer i tolkningen rundt i hele horoskopet og vil med øvelse kunne besvare tematiske spørgsmål ud fra horoskopet. Vi lægger også stor vægt på de etiske aspekter i at bruge astrologi. 

Billeder - galakser, stjerner mv. (13 × 9cm) (11).jpg

ØVELSESMODULER

Det kræver masser af øvelse at blive god til at tolke horoskoper. Derfor opfordrer vi til at lave hjemmeopgaver, være aktivt deltagende og sparre med hinanden på holdet. 

Øvelsesmodulerne for begyndere er for dig, der ønsker at træne dine tolkningsevner. Deltagelse er ikke en forudsætning for at kunne gå op til den skriftlige prøve eller fortsætte på Fagsporet.

Stjernerne
Billeder - galakser, stjerner mv. (13 × 9cm) (6).png
bottom of page