top of page

OVERGANGSORDNING

Ved tilmelding t.o.m. 30. juni 2024 har du mulighed for at vælge overgangsordningen, som svarer til diplomeksamen før sommeren 2023, dog med krav om 2 beståede korrektionsopgaver frem for 3 og mere formaliserede krav til sideantal (20-30 sider) . Læs mere under Overgangsordning til højre. 

 

---

 

Diplomeksamen **NY ORDNING**

Grunduddannelsens diplomeksamen består af to dele:

 • 1 skriftlig opgave (8-10 sider) og
 • 1 klientsession, som optages og sendes til bedømmelse (½-1 time )

 

Forudsætninger

For at kunne gå op til diplomeksamen, er det et krav, at du har:

 • Gennemført de obligatoriske dele af diplomuddannelsen (hold 1-6)
 • Bestået den skriftlige prøve (Grundsporet)
 • 1 godkendt korrektionsopgave (hold 4)
 • 2 godkendte tydningsopgaver (hold 5) - tydning af radix samt prognose

 

Omfang

Den skriftlige opgave skal have et omfang på 8-10 sider, svarende til 2.800-3.500 ord. Illustrationer tæller ikke med i det samlede omfang. Mindre fravigelser kan efter en konkret vurdering accepteres. Fravigelser på mere end 20 % accepteres ikke.     

 

Optagelsen af klientsessionen skal have en varighed på ½-1 time (selve sessionen må gerne vare længere). 

 

Frister og sparring

 • Ved tilmelding til eksamen skal du sende en kort opgavedisposition til institutleder Louise Bunnage (info@icinstituttet.dk)
 • Dit eksamensforløb betragtes som påbegyndt når din disposition er godkendt. Sammen med godkendelsen får du fristen for sidste afleveringsdato.
 • Du har 6 uger til at skrive opgaven og gennemføre sessionen med din prøve-klient.
 • Opgaven og optagelsen af sessionen sendes inden for fristen på de 6 uger.
 • Ved særlige omstændigheder, kan du få fristen udsat. Begrundet ansøgning indsendes pr. mail senest 2 uger før fristens udløb. 
 • Efter aftale med institutlederen har du desuden mulighed for at få en sparringssession via zoom (max. 45 min.) på et hvilket som helst tidspunkt i forløbet. 

 

 

Form

Tydningerne henvendes så vidt muligt til klienten (skrives i du-form). Observationer, valg/ fravalg og faglige begrundelser, der ikke er henvendt til klienten, skrives i parantes eller fodnote. Formålet med denne opdeling er, at illustrere evnen til sortere og formidle det, der er relevant for klienten. 

Opgaven sendes i PDF format til info@icinstituttet.dk .

 

Eksaminanden optager selv klientsessionen med lyd og evt. billede. Lydfilen/ videoen sendes i relevant format til info@icinstituttet.dk, så censorerne kan afspille optagelsen.

 

Krav til indhold - skriftlig opgave

Opgaven skal som minimum indeholde:

 • en temperamentsanalyse, herunder evt. halvbuetydning (ca. ½-1 side)
 • aktiv stillingtagen til/ begrundelse for eventuelt behov for korrektion af fødselstidspunkt (ca. ½ side)
 • en tydning af de mest centrale temaer i radix, herunder en begrundelse for vægtningen (ca. 5-6 sider)
 • en prognose, der forholder sig til de væsentligste transitter og progressioner (ca. 2-3 sider)

 

Krav til indhold - klientsession

Klientsessionen er som udgangspunkt en mundtlig opfølgning på den skriftlige opgave. Hvis dette ikke er muligt, kan klientsessionen alternativt være med en ny klient. Sessionen skal tage afsæt i klientens fødselshoroskop og det bevægelige horoskop.

 

Sessionen skal tage udgangspunkt i klientens aktuelle situation og spørgsmål. Det er således i vidt omfang klienten, der afgør det konkrete indhold i samtalen. 

 

Bedømmelse

 

Skriftlig opgave

Den skriftlige opgave bedømmes som bestået/ ikke bestået. Den bedømmes i sin helhed og der lægges i bedømmelsen særlig vægt på:

 • At opgaven lever op til de formelle krav
 • At tydningen og analyserne er relevante i forhold til radix, herunder at transitter og progressioner ses i relation til radix
 • At eksaminanden tydeligt redegør for sine tydninger, herunder valg og fravalg, og at de vurderes relevante og helhedsorienterede.
 • At eksaminanden demonstrerer empati og forståelse for klientens situation.

 

Klientsession

 

Klientsessionen bedømmes som bestået/ ikke bestået. Der lægges i bedømmelsen særlig vægt på:

 • At eksaminanden er i stand til at lytte til klientens spørgsmål og besvare relevant og tilfredsstillende
 • At samtalen som helhed demonstrer eksaminandens evne til at kommunikere forståeligt og med empati
 • At eksaminanden lever op til det etiske regelsæt, der forventes af en professionel astrolog
 • At eksaminanden udviser selvindsigt, herunder tilkendegiver, hvis der er spørgsmål, som eksaminanden ikke kan svare på eller som kræver nærmere undersøgelse. Det forventes ikke at den samlede præstation er fejlfri.

 

For både den skriftlige og mundtlige del gælder det, at der er frihed til at tyde astrologiske faktorer, der ikke indgår som en del af grunduddannelsen.

 

Vi anerkender og understøtter desuden, at der er mange måder at tyde et horoskop. For at imødekomme denne mangfoldighed, vil diplomeksamen på ny ordning (fra 2024) bedømmes af 2 censorer.

Diplomeksamen - grunduddannelsen

kr 2.100,00 Regulær pris
kr 1.600,00Salgspris
 • T.o.m. 30. juni 2024 kan du vælge at gå op til diplomeksamen med overgangsordning.

  Vælger du overgangsordningen, består diplomeksamen af en hovedopgave på 20-30 sider og forudsætter:

  • Bestået radix-eksamen
  • 2 godkendte korrektionsopgaver
  • 1 godkendt tydningsopgave    

  Kontakt institutleder Louise Bunnage på info@icinstituttet.dk for yderligere informationer om overgangsordningen, herunder bedømmelseskriterier.

 • Diplomeksamen er individuel og gennemføres løbende.

  Så længe du lever op til forudsætningerne for at tage diplomeksamen, kan du derfor tilmelde dig når som helst. Er du i tvivl om du er parat, så spørg din underviser eller kontakt institutleder Louise Bunnage.

  Når du har afleveret din opgave (ved ny ordning desuden optagelse af klientsession) vil du modtage din bedømmelse snarest muligt og senest efter 3 uger. I ferieperioder kan bedømmelsen tage længere tid.

bottom of page