top of page
Facebook-cover - IC templates (14).jpg

fagsporet

Målet med Fagsporet er, at du har udbygget din grundlæggende viden om astrologi og er i stand til at tolke transitter og progressioner, herunder individuelle og generationsbestemte livsfaser. 

Billeder - galakser, stjerner mv_edited.jpg

HOROSKOPET I BEVÆGELSE

Fødselshoroskopet forbliver det samme hele livet - men planeterne fortsætter med at bevæge sig. Du lærer her om hvilken betydning planeternes bevægelse - transitter - har, kollektivt og i det enkelte horoskop. Det personlige horoskop rummer også et individuelt urværk - det progressive horoskop. Det afspejler den personlige udviklingsrejse og er samtidig et godt værktøj til at vise timing af udviklingsprocesser og livsbegivenheder. Lær dette og meget mere når vi ser på horoskopet som en dynamisk størrelse. 

lommeur

DEN ASTROLOGISKE FØDSEL

Ved fødslen er det i dag almindeligt, at jordemoderen noterer et barns fødselstidspunkt forholdsvis præcist - i hvert fald det tidspunkt, hvor jordemoderen kigger på uret! Men det astrologiske fødselstidspunkt kan godt adskille sig en smule fra det angivne tidspunkt. Her lærer du hvordan du kan afprøve tidspunktet ud fra væsentlige begivenheder i en persons liv - og dermed finde det astrologiske fødselstidspunkt. En forskel i fødselstidspunktet på bare få minutter kan i nogle tilfælde betyde, at timingen af forskyder sig helt op til et år. Kunsten er derfor at finde et nøjagtigt fødselstidspunkt. 

Billeder - galakser, stjerner mv. (13 × 9cm) (6).png

forslag til tilvalg - fagsporet

Nattehimmel med stjerner
bottom of page