top of page
Facebook-cover - IC templates (14).jpg
Billeder - galakser, stjerner mv. (13 × 9cm) (3).png

Astrologsporet

Målet med astrologsporet er, at du, foruden at have solid viden om astrologi som fag og symbolsprog, mestrer tydningens kunst. Du kan identificere og formidle temaer i horoskopet og er i stand til at yde kompetent astrologisk vejledning ud fra en helhedsorienteret tydning af fødselshoroskopet og det bevægelige horoskop.

 

Du er med andre ord godt klædt på, både fagligt og menneskeligt, til at være professionel astrolog. 

Billeder - galakser, stjerner mv. (13 × 9cm) (7).jpg

HOROSKOPETS HELHED

Det er en kunst at forstå helheden i et horoskop og det er netop det, der er fokus her. Undervisningen er praksisorienteret og tager afsæt i eksempler og klient cases. Herigennem vil du få erfaring med det fulde billede af, hvad en horoskoptydning kan. Vi tyder både fødselshoroskopet og livsforløb i form af transitter og progressioner, hvilket giver dig et indblik i en professionel astrologs arbejde. For at få størst muligt udbytte af undervisningen, forventes det, at du deltager aktivt i undervisningen og arbejder med tydning uden for undervisningen. 

Billeder - galakser, stjerner mv. (13 × 9cm) (9).jpg

ØVELSESMODULER - ØVEDE

Øvelsesmodulerne for øvede er for dig, der ønsker at træne og mestre dine tolkningsevner. Deltagelse på øvelsesmodulerne er et tilbud - ikke et krav for at kunne gå op til diplom eksamen.

Business Meeting_edited.jpg

KLIENTFORLØBET

At være en dygtig astrolog handler om andet og mere end at kunne tolke et horoskop.  Det handler også om empatisk indlevelse, intuition og kærlig grænsesætning. Og om at blive en god formidler, der kan lytte og give plads. Vi ser på, hvordan man styrker og vejleder klienten bedst, og hvad ens egen udvikling betyder for både faglighed og mødet med klienten. De etiske aspekter i rollen som astrolog tager vi op på ny, set i lyset af den erfaring, du har gjort dig gennem uddannelsen. Og vi belyser spørgsmål som hvilken astrolog er jeg? og hvordan kommer jeg i gang?  

Billeder - galakser, stjerner mv. (13 × 9cm) (10).jpg

DIPLOMEKSAMEN

Den afsluttende diplom-eksamen består af to dele - en skriftlig og en mundtlig del. 

Skriftlig eksamen

Formålet med den skriftlige eksamen er at demonstrere din evne til at udvælge temaer i horoskopet og tolke essensen af horoskopet og aktuelle livstemaer.

Klient-session

Den mundtlige del består af at gennemgøre en session mellem dig og en prøve-klient med feedback fra censor på baggrund af lydoptagelse. Formålet er, at demonstrere dine tolkningsevner og formidlingsevner i en klientsituation.

Stjernerne
Billeder - galakser, stjerner mv. (13 × 9cm) (6).png
bottom of page