top of page

I.C. INSTITUTTET
- Nordens ældste astrologiskole

Det startede i en villa på Frederiksberg... 

Irene Christensen startede sit første astrologi-hold i 1958. Undervisningen foregik i hendes villa på Mariendalsvej 20 og undervisningen begyndte den 13. januar 1958 kl. 19.10. Det skulle vise sig at være starten på en længere rejse for I.C. Instituttet, som er opkaldt efter sin stifter.

 

Irene Christensen var en pioner. Hun var den første til at starte en astrologiskole i hele Norden. Det var samtidig Irene Christensen, der blot to år tidligere udgav det første Månedsbladet Stjernerne. Bladet er siden 1956 udkommet hver måned (siden 2014 desuden online) indtil 2023, hvor det fysiske blad ophørte og overgik til et nyt online format. 

Irene Christensen fik hjælp til sin undervisning af to andre astrologer, Finn Thorsen og Gilbert Tjørnum. Skolen voksede og Diplomuddannelsen for astrologer blev en realitet i 1974. 

 

Samme år flyttede skolen til Købmagergade i København, som nabo til Runde Tårn. Her blev indrettet en bogcafé i stuen samt undervisningsrum, redaktion og konsultationsrum på de øvrige etager. Blot to år senere, i 1976, døde Irene Christensen.

Irene C.jpg

Irene Christensen, I.C. Instituttets stifter 

Er du interesseret i, at læse mere om instituttets historie?

Du kan læse artiklen I. C. Instituttet og dets lange rejse af Claus Houlberg. Artiklen er fra Sophie 44 (juni 2012) - Informationsblad fra Astrologisk Museum.

Du kan også læse Stjerneportrættet af pioneren Irene Christenen, skrevet af Cathrine Oppenheim. Det udkom i Fiskenes udgave af Stjernerne i 2023 i anledning af, at Irene Christensen ville være blevet 100 år den 18. marts 2023.  

Institutledere gennem tiden

Irene C.jpg

Irene Christensen
1958-1976

Birthe K.jpg

Birthe Kirk
1976-1986

Christian B.jpg

Christian Borup
1986-1997

Pia.jpg

Pia Balk-Møller
1997-2008

Lillian.jpg

Lillian B. Jensen
2008-2023

Louise Bunnage

Louise Bunnage
2023-

Irene Christensens aktiviteter blev i 1976 overtaget af en af hendes elever, Birthe Kirk. Birthe Kirk flyttede skolen til Nørre Farimagsgade. Birthe Kirk drev både Instituttet og Månedsbladet Stjernerne og grundlagde samtidig Forlaget Stjernerne, hvorfra hun udgav astrologibøger. I 1978 tog hun initiativ til at danne SAFA: Sammenslutningen Af FagAstrologer (i dag kendt som DAF: Danske Astrologers Forening), ud fra et ønske om at samle de astrologiske kræfter på tværs af geografi og astrologisk retning.

I 1986 skulle der nye kræfter til, og det blev Christian Borup, der overtog. Christian Borup havde i forvejen længe styret skolen i det daglige og var en fast skribent på Månedsbladet Stjernerne. Christian Borup gjorde, som Birthe Kirk før ham, også et stort arbejde ud af at knytte tætte forbindelser til det astrologiske miljø udenfor Danmarks grænser. Han bragte mange udenlandske foredragsholdere til Danmark lige som han selv brugte en stor del at sin tid i udlandet, som foredragsholder på diverse kongresser verden over. Det var med til at gøre den danske astrologiske standard kendt og respekteret i udlandet og derfor lettere at trække store astrologiske kapaciteter til Danmark.

I 1997 havde foredragsvirksomheden taget så stort et omfang, at nye kræfter måtte til for at holde sammen på de mange astrologiske aktiviteter i Danmark. Der blev lavet en opdeling, så Instituttets ledelse og ansvar blev overdraget til Pia Balk-Møller, der gennem flere år havde fungeret som undervisningsleder.

Lillian B. Jensen overtog ledelsen af instituttet i 2008. Lillian B. Jensen havde fungeret som underviser på instituttet siden 1989. Endnu engang blev Månedsbladet Stjernerne og Instituttet forenet under samme ledelse, frem til 2014, hvor Cathrine Oppenheim og Eva Ganvig overtog Stjernerne,  

I 2023 overtog Louise Bunnage ledelsen af I.C. Instituttet. 

Institutledere fortsat
bottom of page