top of page
Moon Clouds

Historien om

irene christensen instituttet

- Nordens ældste astrologiskole

Det startede i 1958... 

Irene Christensen var allerede en anerkendt astrolog i Danmark, da hun i januar 1958 startede sit første astrologi-hold. Undervisningen foregik i hendes villa på Mariendalsvej 20 på Frederiksberg - og begyndte den 13. januar 1958 kl. 19.10 (se horoskop).

Det skulle vise sig at være starten på en længere rejse for I.C. Instituttet, som er opkaldt efter sin stifter.

Irene Christensen var en pioner. Hun var den første til at starte en astrologiskole i hele Norden. Det var også Irene Christensen, der blot to år tidligere udgav det første Månedsbladet Stjernerne. Det er siden 1956 udkommet hver måned (fra 2014 desuden online) frem til 2023, hvor bladet ophørte og blev omdannet til et nyt online format. 

Irene Christensen fik hjælp til sin undervisning af to andre astrologer, Finn Thorsen og Gilbert Tjørnum. Skolen voksede og diplomuddannelsen for astrologer blev en realitet i 1974. 

Samme år flyttede I.C. Instituttet til Købmagergade i København, med Runde Tårn som nabo. Her blev indrettet en bogcafé i stuen samt undervisningsrum, redaktion og konsultationsrum på de øvrige etager. To år senere, i 1976, døde Irene Christensen.

Irene C.jpg

Irene Christensen 
I.C. Instituttets stifter 

Vil du vide mere om instituttets historie?

 

Læs artiklen I.C. Instituttet og dets lange rejse af Claus Houlberg. Artiklen er fra Sophie 44 (juni 2012) - Informationsblad fra Astrologisk Museum.

Vil du vide mere om Irene Christensen, kan du også læse Stjerneportrættet af Cathrine Oppenheim. Portrættet udkom i den sidste trykte udgave af Horoskopbladet Stjernerne, i anledning af, at Irene Christensen den 18. marts 2023 kunne have fejret sin 100 års fødselsdag.

Du kan også læse værket Irene Christensen; Pioner for moderne astrologi i Danmark: En fornyelse i astrologiens kulturhistorie af Ove Von Spæth.

Institutledere gennem tiden

Birthe K.jpg

irene christensen
1958-1976

birthe kirk
1976-1986

Christian_borup 3.png

christian borup
1986-1997

Irene C.jpg
Pia.jpg

pia balk-møller
1997-2008

Lillian.jpg

lillian b. jensen
2008-2023

Louise Bunnage

louise bunnage
2023-

Institutledere fortsat

Irene Christensens aktiviteter blev i 1976 overtaget af en af hendes elever, Birthe Kirk. Birthe Kirk flyttede I.C. Instituttet til Nørre Farimagsgade. Birthe Kirk drev både Instituttet og Månedsbladet Stjernerne og grundlagde også Forlaget Stjernerne, hvorfra hun udgav astrologibøger. I 1978 tog hun initiativ til at danne SAFA: Sammenslutningen Af FagAstrologer (i dag kendt som DAF: Danske Astrologers Forening), ud fra et ønske om at samle de astrologiske kræfter på tværs af geografi og astrologisk retning.

I 1986 skulle der nye kræfter til, og det blev Christian Borup, der overtog. Christian Borup havde i forvejen stået for den daglige drift af instituttet og var fast skribent på Månedsbladet Stjernerne. Christian Borup gjorde, som Birthe Kirk før ham, også et stort arbejde ud af at knytte tætte forbindelser til det astrologiske miljø udenfor Danmarks grænser. Han bragte mange udenlandske foredragsholdere til Danmark lige som han selv brugte en stor del at sin tid i udlandet, som foredragsholder på diverse kongresser verden over. Det var med til at gøre den danske astrologiske standard kendt og respekteret i udlandet og derfor lettere at trække store astrologiske kapaciteter til Danmark.

I 1997 havde foredragsvirksomheden taget så stort et omfang, at nye kræfter måtte til for at holde sammen på de mange astrologiske aktiviteter i Danmark. Der blev lavet en opdeling, så Instituttets ledelse og ansvar blev overdraget til Pia Balk-Møller, der gennem flere år havde fungeret som undervisningsleder.

Lillian B. Jensen overtog ledelsen af instituttet i 2008. Lillian B. Jensen havde undervist på instituttet siden 1989. Endnu engang blev Månedsbladet Stjernerne og Instituttet forenet under samme ledelse, indtil 2014, hvor Cathrine Oppenheim og Eva Ganvig overtog Stjernerne. Efter en årrække på Nørre Farimagsgade, flyttede I.C. Instituttet i 2012 til Ringstedgade på Indre Østerbro, som stadig danner rammen for instituttets aktiviteter. Instituttet begyndte i 2021 at udbyde diplomuddannelsen online og har siden udbudt både uddannelse og kurser såvel online som i de fysiske lokaler.    

I 2023 overtog Louise Bunnage ledelsen af I.C. Instituttet. 

bottom of page