top of page

Målgruppe

 

Horoskopets tid er for dig, der gerne vil arbejde med klienter. Det er for dig, der gerne vil lære at identificere det ”astrologiske fødselstidspunkt”, som afspejler klientens livsforløb. Forløbet er også for dig, der ønsker at opnå en dybere forståelse for det bevægelige horoskop.

 

Forløbet er tilrettelagt som en del af diplomuddannelsen (hold 4) og er obligatorisk at gennemføre før du går op til den afsluttende diplomeksamen. Forløbet kan dog følges af alle, der har viden om horoskopets tydning og det bevægelige horoskop svarende til at have gennemført hold 1-3 på uddannelsen. Se under Forudsætninger for uddybet beskrivelse.

 

Målsætning

Målet med Horoskopets tid er, at du er i stand til at identificere en klients 'astrologiske fødselstidspunkt'. Du kan, ud fra klientens opgivne fødselstidspunkt og sted samt oplysninger om klientens livsforløb, korrigere tidspunktet, så livsforløbet er præcist afspejlet i fødselshoroskopet. Du har desuden opnået en solid forståelse af det bevægelige horoskop, herunder hvilke indflydelser, der er mulige at tyde uden et præcist fødselstidspunkt og hvilke tydninger, der kræver et præcist, korrigeret tidspunkt.

 

Beskrivelse

Hvornår er man egentlig født? Er det når hovedet første gang kommer til syne? Er det når hele babyens krop er født? Når barnet græder første gang? Eller når jordemoderen kigger på klokken?? Det kan der være mange meninger om. Horoskopets tid tager afsæt i personens livsforløb. For det er det levede liv, der viser hvilket tidspunkt, der er det rigtige i astrologisk forstand. En ændring i fødselstidspunktet på bare få minutter kan have stor betydning for timingen af væsentlige begivenheder i en persons liv.

 

I dette forløb ser vi nærmere på betydningen af fødselstiden og muligheden for at korrigere klientens fødselstidspunkt efter begivenheder, der allerede er sket. Det rette horoskop vil altid vise de faktiske (indre og ydre) 'begivenheder'.

 

Vi fokuserer på, hvordan transitter - planeterne som de står på himlen i øjeblikket - og de individuelle progressive faktorer påvirker horoskopet forskelligt. Du får en forståelse for, hvordan en given oplevelse eller begivenhed kan se ud, astrologisk set – og dermed også hvordan du identificerer det astrologiske fødselstidspunkt. Du får på den måde også en forståelse for, hvilke potentialer horoskopet rummer, og hvordan de kan udfolde sig når de bliver aktiveret af det progressive horoskop.

 

Det er en spændende proces at se potentialet udfolde sig og se det afspejlet i horoskopet ved væsentlige vendepunkter i livet.

 

Metoder

Horoskopets tid er i høj grad praksisorienteret og deltagernes horoskoper inddrages løbende (udelukkende på frivillig basis). 

 

Undervisningen kombinerer gennemgang af teori og metode, praktisk øvelse i plenum og hjemmeopgaver, herunder korrektionsopgaver. Vi arbejder som udgangspunkt med deltagernes horoskoper i undervisningen. Du skal påregne tid til korrektionsopgaver mellem modulerne.

 

For at få størst muligt udbytte af forløbet, anbefales det, at du deltager aktivt i undervisningen og løser dine hjemmeopgaver.

 

Korrektionsopgaver

Forløbet er tilrettelagt med henblik på, at du skal bestå mindst 1 korrektionsopgave for at kunne gå op til den afsluttende diplomeksamen). Formålet er at demonstrere, at du kan korrigere et horoskop, herunder at du har opnået en solid forståelse af, hvordan korrektionsafhængige og korrektionsuafhængige faktorer kan afspejle klientens livsforløb på forskellig vis. Du kan gennemføre forløbet og fortsætte på uddannelsen uden beståede korrektionsopgaver. Hvis du ønsker at gennemføre den afsluttende diplomeksamen, er det dog et krav, at du har bestået mindst 1 korrektionsopgave. Opgaverne skal afleveres inden de aftalte deadlines og kan ikke godkendes efter forløbets afslutning.

 

Forudsætninger

Deltagelse på Horoskopets tid forudsætter, at du har forhåndskendskab til astrologiens grundbegreber, horoskopets tydning og det bevægelige horoskop. Du har enten gennemført hold 1-3 på IC Instituttets diplomuddannelse eller har på anden vis opnået kompetencer på tilsvarende niveau.

 

På dette hold bruger vi astrologi softwaren Argus i undervisningen, herunder tillægsmodulet Correx, der med fordel kan bruges i forbindelse med korrektion af fødselstidspunkt. Du kan gennemføre forløbet uanset hvilken software du normalt bruger. Da der er nyttige funktioner i Argus, der på nuværende tidspunkt kun forefindes i netop denne astrologi-software, vil vi sørge for, at du får de nødvendige oplysninger for at kunne løse opgaverne.

Horoskopets tid v/ Louise Bunnage

kr 2.000,00Pris
Prisoptioner
Engangskøb
kr 2.000,00
Betal i 2 rater
kr 1.050,00hver måned i 2 måneder
 • NÆSTE HOLD DECEMBER 2024/ JANUAR 2025.

  4 torsdage kl. 18.30-21.00 / 18.00-21.00

  Med forbehold for ændringer.

 • Horoskopets tid gennemføres ved minimum 5 tilmeldte og maksimum 16 deltagere.

  Har du tilmeldt dig og betalt og bliver holdet imod forventning ikke gennemført, har du ret til at få det fulde beløb refunderet. Eventuelle øvrige udgifter forbundet med din tilmelding, herunder udgifter til transport, kompenseres ikke.

   

  Fortrydelsesret

   

  Når du tilmelder dig, har du 14 dages fortrydelsesret. Det betyder, at du kan få pengene tilbage, hvis du inden for 14 dage fortryder dit køb/ din tilmelding. IC Instituttet har dog ret til at tilbageholde eventuelle gebyrer, som instituttet har afholdt ifm. dit køb. Gebyrets størrelse varierer og afhænger af betalingsløsningen, men er i øjeblikket mellem 0-2,6 % af købsprisen. Ved bankoverførsel er der ingen gebyrer pålagt.

   

  Har du forhåndstilmeldt dig i god tid, kan du frem til 1 måned før opstart melde dig fra imod et gebyr på 100 kr. Hvis du vælger at skifte til et andet hold eller at tage imod et tilgodebevis pålægges ikke gebyr. Er der mindre end 1 måned til opstart, kan du melde dig fra imod et gebyr på 300 kr.

bottom of page