top of page

Venus vender tilbage

Hvordan bevægelserne mellem Solen og Venus har betydning for dynamikken i dine relationer.


"Når Venus løber rundt om Solen som katten om den varme grød".


Solen og Venus mødes med meget jævne mellemrum. Og hvert hhv. 4. år og hvert 8. år det samme sted i dyrekredsen.


Solen og Venus er i eksakt konjunktion i Tvillingerne den 4. juni 2024.


Konjunktionen i Tvillingerne har været tiltagende og meget ”virksom” i de sidste fire ugers tid (alle mine opgaver har haft Sol/Venus som centralt tema). De er begge på vej frem, Venus overhaler Solen – i modsætning til deres møde den 3. juni 2020, hvor Venus var retrograd, ”gik baglæns” og i modsætning til mødet den 1. juni 2028, hvor Venus igen er på vej tilbage.


Forbrændingen

I den klassiske astrologi opfattes alle konjunktioner med Solen som ”forbrændinger”. Planeten bliver opslugt, fortæret, ophører at eksistere som selvstændigt væsen. Forbrændingerne, også Nymånen, er berygtede.


I øjebliksastrologien, hvor planeterne ”personificeres” og repræsenterer os mennesker, er det bestemt ikke sjovt at ”være” den planet, der bliver forbrændt af Solen. Det svarer til at komme i situationer, hvor man helt konkret bliver ”brændt af”, udkonkurreret, overskygget, "droppet". Andre personer (repræsenterede ved Solen), stjæler opmærksomheden, fylder hele billedet, løber af med sejren, etc.

Konjunktioner med Solen er meget "personlige". De går tæt på, "rykker tæt ind på livet af een", der sker omrokeringer og udskiftninger i selve hovedkontoret. En cyklus afsluttes, en ny cyklus begynder.


Konjunktionen er knappen for "sluk og genstart".


Psykologisk set beskriver konjunktioner med Solen integrationsforløb; Solen repræsenterer personlighedens kerne og proces, og konjunktionen, sammensmeltningen mellem planeten og Solen markerer det tidspunkt, hvor Solen opsamler, ”integrerer” og beriges med det værktøj, den færdighed, den evne eller ressource, som den pågældende planet bærer med sig. I konjunktionen med Solen er vi til ”eksamen”, det skal nu vise sig, om vi er kvalificerede til at gå op i næste klasse, skifte vægtklasse, skifte niveau, komme videre. Så konjunktionen rummer både succesen og fiaskoen, triumfen og nederlaget. Planetens konjunktion med Solen er dens ilddåb.


Personlige relationer

Solens forhold til Venus handler om udviklingen og integrationen af det sociale jeg, om rollen i de personlige forhold og i det omgivende samfund. Og i perioder, hvor Solen og Venus opholder sig i nærheden af hinanden, er omdrejningspunktet den forvandling, der er i gang.

Der skal nye boller på suppen og dødvægten bliver smidt over bord. De personlige forhold skal opdateres, fornyes, "lutres" og forvandles, ellers "dør" de, udtjente og opbrugte.


I Sol-Venus-perioder kommer misforhold i kritisk søgelys.


Symbioser

I konjunktionen er de to smeltet sammen. Den ene kan ikke leve uden den anden, den ene har, hvad den anden mangler, man tærer på hinandens ressourcer, ”æder hinanden op”, grænserne er flydende, udviskede. Man kan ikke skelne ”mit fra dit”, heller ikke ”mine behov fra dine behov”.


I praksis handler det ofte om samarbejdsforhold, parforhold, barn/forælder-relationer eller venskaber, hvor den gensidige afhængighed er blevet så belastende at den ene af parterne er ”udbrændt” og "tændt af". Konstellationen viser sig generelt i "afnavlings-tider", pubertetsopgør, skilsmisser, dødsfald, fyringer, etc.


Misbrug

Afhængighedsforhold implicerer som regel en eller anden form af misbrug. Misbrug forbindes i dag måske især med seksuelle overgreb, men omfatter jo også misbrug af andres ressourcer, kunnen, viden, titel, status, vennekreds eller materielle goder. Psykologisk opstår også spørgsmålet om livskvalitet, om brug og misbrug af en selv og egne ressourcer, misbrug af mad eller nydelsesmidler er gennemgående på banen. Biografien er ofte præget af en ”alternativ”, for ikke at sige ”unaturlig” rolle i barndommen, fx ”Det var mig, der fungerede mor. Min mor var alkoholiker”.


Aktivering af brakliggende ressourcer

Afhængighed opstår, når der er noget man ikke har eller ikke kan eller mener ikke at have eller ikke at kunne. Og Sol-Venus-konjunktionen er et udmærket tidspunkt at finde egne ubrugte ressourcer op af gemmerne for at forny sig selv og sine forhold.


Problemet er som oftest vanens og bekvemmelighedens magt. Da Venus og Solen (for nu tyve år siden = 5x4 år), som nu, stod sammen i Tvillingerne tegn, fik jeg en opringning af en mand, der lige var blevet skilt og havde fået en aftale med sin ekskone om, at deres ti-årige datter skulle bo hos ham tre af ugens dage.


Ekskonen, som i første omgang boede lige om hjørnet, havde pludseligt kundgjort, at hun ville flytte fra København til Roskilde. Faderen mente, det ville betyde at han ikke ville se sin datter, fordi hverken han eller ekskonen havde tiden til at transportere datteren frem og tilbage. ”Og hun vil jo sikkert vælge at være hos sin mor, for der får hun lige så meget is og slik hun ønsker og kan også selv bestemme sine sengetider.”


Faderen var indstillet på at gribe til advokat. Jeg spurgte ham, hvad der var i vejen for, at en ti-årig pige kunne tage alene med toget, om han ikke selv havde taget toget alene i den alder? Han var helt kørt ind i vanetænkning, var hoppet med på ekskonens måde at pakke barnet ind i vat, og jo, han var selv faktisk jævnligt taget alene med toget som ti-årig.


Rollefordeling

Historien endte godt. Han spurgte selv pigen, om hun kunne tænke sig at tage alene med toget og satte dermed moderens ”bestikkelses- og omklamringsstrategi” ud af spillet. Han skiftede rolle i forholdet til både ekskonen og datteren, gav slip på at fastholde hende i rollen som baby og er nu det sted, hvor hun har lov til afprøve egne ressourcer, udvikle selvtillid og selvværdsfølelse.


Han og hans ekskone var i øvrigt et typisk eksempel på et fatalt symbiotisk forhold. Han spillede den ”bamseagtige”, trygge, ansvarlige familiefader. Hun var den kunstneriske, nervøse, lidt skrøbelige lillepige. Det var konen, der brød mønstret. Hun trængte til modstand og seksuelle udfordringer. Manden har siden hen kun haft veninder, som repræsenterede en åndelig/intellektuel udfordring.


Rollefordelingen i forholdet til andre, både ude og hjemme, udvikler sig helt naturligt som følge af egen adfærd. Så nu er det en god ide at gå sin egen opførsel efter i sømmene, hvis man er utilfreds med den anden eller med forholdet. Den af parterne, som lægger stilen om, bryder med vaner og

rutiner, skaber ubalance og rollerne forskydes. Men det er der også farer ved. Forandringer skaber utryghed i omgivelserne. Man ved, hvad man har, men aldrig hvad man får.


Identitet

Folk skifter ofte udseende eller tøjstil og omtaler ofte deres ”identitet” i forbindelse med Sol-Venus-konjunktioner. Når man bliver skilt fra en ægtefælle, et barn eller en given gruppe af mennesker, forsvinder et aspekt af ens rolle og sociale identitet. Jeg er ikke længere ”mor”, ”fru statsminister” eller ”på landsholdet”. Der sættes spørgsmålstegn ved selvværd og egenværdi. Måske er oplevelsen af helhed og integritet netop betinget af halvhed og isolation?; man kender først værdien af det, man havde, når det allerede er mistet?Nu er det jo ikke alle forhold som bryder sammen, bare ”fordi” Solen og Venus konkurrerer eller kolliderer i dyrekredsen. For så skulle alle par blive skilt hvert fjerde år!


I mange tilfælde sker forandringer "helt af sig selv". Der er et arbejdsskift, en flytning, en ombygning, fødsel eller død i familien, man tilpasser sig de nye forhold og får en ny hverdag til at fungere.

Eller man dækker over utilfredsheden ved at er lægge et lag fernis på facaden, en ansigtsløftning, en ny og dyrere bil, en whisky mere - eller to.

Eller man fornemmer, at tiden til fornyelse er inde, og giver sig selv en chance til at udvikle ubrugte evner, relationen løftes op på et nyt niveau, parterne tager hul på en ny runde.


Vanskeligheder opstår der, hvor det netop ikke sker. Hvor der intet sker. Hvor alt bare kører som det plejer og degenererer. Hverdagen er totalt forudsigelig, den erotiske gnist er slukket. Så begynder man at mærke, at den andens tilstedeværelse tærer på een. En af mine venner fortalte om forløbet op til hans skilsmisse: "Jeg opdagede det ved, at jeg slet ikke glædede mig til hun skulle komme hjem".


Man har brugt hinanden op, citronen er presset til det yderste. Det var, hvad man kunne få ud af det forhold. Folk taler ofte om oplevelsen af at være prisgivet, udsat, misbrugt, udsuget, udelukket. Tabsoplevelsen er typisk, tabet af penge, men især tabet af fortrolighed, samhørighed, intimitet. Og det handler typisk om gentagelser af tidligere oplevelser, traumaer fra barndommen.Hold øje med aviserne i Sol/Venus-tider, især i kunst- og kultursektioner. Man kan også finde godt Venusstof i erhvervs- og finansblade, især hvis mode- og fødevareindustrien er på tapetet

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page