top of page

Planeterne som personer

En historie om en lidt ældre dame og hendes nærmeste
 

”Personidentifikation” er et afgørende emne i tydningen af øjeblikshoroskoper. Samtalen med øjebliksastrologen handler denne gang blandt andet om, hvordan horoskopet også afspejler bestemte personer.


”Planeterne er stedfortrædere for mennesker og genstande” Olivia Barclay i Horary Rediscovered

Ifølge traditionen er den rådsøgende repræsenteret ved ascendanten og dens hersker samt eventuelle planeter i 1. hus. Den pågældendes børn vises i 5. hus og dets hersker, naboen i 3. hus samt hersker, partneren og/eller modstanderen i 7. hus osv.


De regler fungerer i mange tilfælde helt fint. I praksis kan en nærtstående person dog sagtens repræsenteres af op til flere forskellige planeter, alt efter hvilken rolle, personen spiller i den rådsøgendes liv: Ens chef på jobbet, der i den funktion er knyttet til karrieren, kan sagtens tillige være ens nabo, der jo typisk er knyttet til privatlivet; ens kæreste kan være ens kollega, og dermed også konkurrent i forhold en forfremmelse på arbejdspladsen osv. Ofte optræder den samme person i forskellige forklædninger i det samme horoskop.

 

Øjeblikshoroskopet


Jeg har en aftale den 5. marts 2024 kl. 14.15 på min kundes bopæl.


Hun har varslet, at hun muligvis er et par minutter forsinket, så da hun ikke åbner, sætter jeg mig tilbage i bilen.


Jeg er faktisk slet ikke utilfreds med ventetiden. Jeg har i forvejen kigget på øjeblikshoroskopet, og tænkt "åh nej".


 


Vi har mødtes flere gange igennem lang tid; hendes forhistorie er gennemgående præget af ensomhed (især savnet af en kæreste/mand). I de senere år også af diverse helbredsproblemer, blandt andet hud- og øjenlidelser. Og da Chiron, kendt som "the wounded healer" står kort før kulmination, forudsætter jeg, at "sygdom" vil stå øverst på dagsordenen. Den nordlige måneknude er i meget tæt konjunktion med Chiron. Måneknuderne optræder i øjeblikshoroskoper ofte som 'jokers'. De vender op og ned på det, der forventes.


Men hvad kan der forventes her?


Jeg ved, at hun skiftevis har været bange for at dø af kræft og er blevet nærmest helbredt fra samme. Månen, i såkaldt "eksil" i Stenbukken, og eksakt på 6. husspids, tyder på, at det, der for tiden optager hende, netop er knyttet til helbredet, til "funktionsdueligheden".


Mars er på vej ned mod 7. husspids. For nogle år siden fandt hun omsider en mand, eller rettere, han genfandt hende. De havde været ungdomskærester. Hun var ovenud lykkelig, og de to flyttede hurtigt sammen - i hendes hus. Mars står i 7. hus i kvadrat til hhv. Jupiter og Uranus. Det kan tyde på stridigheder; sammen optræder Mars og Jupiter typisk som krigerplaneter (Mars = soldat, Jupiter = befalingsmand), og Uranus, som oftest en protestfigur, sætter sig på tværs.


Som tiden gik, blev hun temmelig træt af hans "kantede" og ”lidt bryske” væsen. På direkte opfordring er han, ifølge hende, godt nok sød og hjælpsom, men derudover er han "sær",  åbenbart med kortspil som eneste interesse (den eneste interesse, de faktisk deler). Bortset fra det, holder han sig for sig selv, og har ingen egne venner; hans manglende fleksibilitet og sociale kompetencer bringer hende ofte op i det røde felt - både Tyren og Vandbæreren hører til det såkaldte faste kors, apropos manglende fleksibilitet.


Så jeg var indstillet på "kamp" (ifølge overleveringen er det ikke kun den private partner, men alle, der kommer én i møde, inklusive astrologen).

 

Men så kom forsinkelsen.


Nyt øjeblikshoroskop

Vi mødes først kl. 14.32 og har derfor i mellemtiden fået et nyt mødehoroskop: MC er rykket frem til 20°26' Vædder, Chiron/Måneknude og dens sygdomspotentiale er "faldet ned", og repræsenterer dermed ikke længere en "overhængende opgave". Til gengæld er Mars rykket tættere på descendanten, hvilket gør partner- og for såvidt enhver samarbejds-problematik til en mere akut sag.

  

Hun starter selv samtalen med: "For en gangs skyld vil jeg ikke tale om helbredet, det fungerer efter omstændighederne meget godt". Og fortsætter: "Men det kører rundt i hovedet på mig nærmest dag og nat; skal/skal ikke. Min datter, du kender hende, har det dårligt på sit arbejde, føler sig fortsat mobbet, og er bange for at blive fyret. Nu er hun gravid igen, og har bedt mig flytte tættere på hendes familie, for så at passe børnene, mens hun er på arbejde. Det vil jeg egentlig gerne - hun er jo mit alt og min nærmeste - men så skulle jeg bo i en toværelses sammen med min mand; en toværelses i byen er, hvad jeg ville have råd til, hvis jeg solgte mit hus her ude. Og hvis jeg boede i nærheden af familien, ville jeg ikke være ensom, og kunne opsige forholdet til min mand, der jo dagligt stresser mig med sin måde at være på".


"Jamen, ville den oplagte løsning så ikke være, at din datter flyttede herud, og tog toget ind til byen, fra parkeringspladsen et spørgsmål om tyve minutter?


"Har spurgt, men nej, det vil hun ikke".


Jeg prøver at sortere i brikkerne: Månen er, traditionelt set, signifikator for børn, dog som regel ikke "børn", der er kommet op i trediveårs-alderen. Men Månen er nu faldet fra 6. husspids i 14.15-horoskopet ned i 5. hus, "børnehuset", og nærmer sig trigonen til vækstplaneten Jupiter i frugtbarhedstegnet Tyren (graviditeten bliver først den efterfølgende dag bekræftet hos lægen), så, ja, Månen er med sikkerhed gravid.


Mobbet outsider på arbejdspladsen? Ja, lige efter lærebogen: Månen er i eksil, "på udebane", i Stenbukken. Bange for at blive fyret? Ja, oplagt! Datteren, Månen, er jo ikke på hjemmebane, der hvor hun befinder sig. Men hun bliver ikke uden videre fyret. Månen er  ikke under ”angreb” fra nogen af planeterne, står endda i sekstil til Saturn og selveste Solen i 8. hus, der repræsenterer samfundets institutioner. (Så hvad har den datter egentlig gang i? Åbenbart vil hun både være karrierekvinde (Månen i Stenbukken), tjene sine egne gode penge (Jupiter i Tyren) - og  lade mormor betale regningen? Det får mig til at sige:


"Din datter vil have både i pose og sæk. Har du set situationen fra den synsvinkel? Som jeg forstår dig, er du et temmelig nervebonet aktivt, utålmodigt, projektorienteret menneske (hun er født med en tæt Sol/Mars-opposition i tæt kvadrat til Uranus - ikke ligefrem hvad jeg forbinder med børnepasning - med mindre det foregår i en skovbørnehave, men det er jo ikke det, der står til debat her). Og lige før talte du om at bo sammen i en toværelses - her i huset har I, alt andet lige, masser af plads - nu taler du om en måde, at slippe af med ham på?”


”Ja, som jeg indledningsvis sagde, jeg ER forvirret! Er der tegn på, at jeg skal flytte”?


"Nej, ikke det jeg kan se; når der er flytninger på programmet, er der så godt som altid forandrende  aktiviteter i 4. hus, tæt på IC, som regel også i 3. (transporter, nabolag), men de områder er relativt passive her. Så mon ikke, vi skal lade det tema ligge, og i stedet kigge på det, der er astrologisk i fokus her og nu?


At hun er ”forvirret”, kan ikke overraske. Solen er fortsat i konjunktion med Merkur, Merkur er såkaldt forbrændt. Solen er principielt aldrig forvirret, den er i sig selv koncentreret/fokuseret. Men konjunktionen ”smitter af”, og Fiske-Merkur er ikke kendt for at fungere logisk/deduktivt. Tankegangene her er nærmere intuitive/flydende/associative. Den optræder i øjeblikshoroskoperne typisk hos digtere, malere eller finansfolk (dem, der flyder med pengestrømmene - men det er en anden historie).

 

Ascendanten står i Løven, dvs. det handler om at være sig selv og udtrykke sig på egne præmisser, føle "blodet rulle i årerne", føle at man lever, at spontanitet og livsglæde ”står på første pladsen”. Den slags har vi ikke hørt noget om her, kvindens fortælling taget i betragtning. Godt nok er "børn" traditionelt set knyttet til Løvens tegn, og børnepasning kan i flere henseender være en både livsbekræftende og kreativ beskæftigelse. Men her står ascendanthersker Solen i 8. hus, hvilket peger på nødvendigheden af en personlig transformation, en udskiftning/omprioritering af værdier og normer. At turde give slip på, det "man skal og bør" for at være en acceptabel medborger.


Som bedsteforælder helt at ofre egen fritid for børn og børnebørn er med sikkerhed en alment acceptabel, ja, endda "god og rigtig" rolle at påtage sig (selv når man er skrøbelig og gennem flere år har været plaget af tilbagevendende sygdom?) 8. hus hører til det offentlige rum, til samfundet og dets institutioner, love og regler; stat og kommune; skattevæsenet, bankerne (andres og fælles penge), udlændingestyrelsen, det etablerede uddannelsessystem osv. 8. hus er også et synligt og visuelt rum, der viser den officielle identitet (pas, kørekort, sygesikringsbevis), ens status og ydre ansigt (”tandlæge”, ”renovationsarbejder”, ”trafikminister” etc.). 8. hus er vort udstillingsvindue, og optræder helt konkret i forbindelse med udstillinger og for den sags skyld hjemmesider.

 

For nu at komme tilbage til det aktuelle horoskop: Min kunde kan ikke klare ensomhed. Vi ser hende, Solen, i konjunktion med Saturn på den ene side, Merkur på den anden. Så at være sammen med andre er åbenbart en betingelse. Saturn, der i øjeblikshoroskoper ofte repræsenterer ældre mennesker (og begrænsninger), og her hersker over 7. hus, viser hendes mands dels støttende, dels begrænsende funktion; Merkur, der typisk står for unge mennesker og meget ofte for flere personer samtidig, må repræsentere datteren og børnebørnene (Merkur står i 9. hus, dvs., i modsætning til Saturn, ikke i samme hus som Solen, svarende til at familien bor et andet sted, helt konkret i et andet ”hus”).

Nå, men hvad laver hun så i 8. og i Fiskene? Jeg kommer i tanker om, at hun for mange år siden malede billeder, og spørger, om det er noget, hun kunne tænke sig atgenoptage. Så lyser hun pludselig op, og fortæller, at det netop var derfor, hun kom for sent:


"Ja, jeg har meldt mig til et kursus i aftenskoleregi, det optager mig vildt meget, kan slet ikke holde op, når jeg først er i gang, og de andre kvinder på holdet virker dejligt inspirerende, vi har endda talt om, at lave en udstilling sammen".


Og efter en pause:

"Jeg har fået noget at tænke over. For ham, min kedelige mand, kan jeg sagtens holde ud; han sidder alligevel med computerspil på sit værelse det meste tiden, og når han begynder at fylde for meget, virker han så provokerende at jeg skælder jeg ham ud, og så trækker han sig igen. Og mht. min datter, så har du ret. Jeg kan bare tage ind til byen en gang om ugen, som jeg plejer, og så må hun i øvrigt finde ud af det med en barnepige. Helt bortset fra, at hun ikke strengt nødvendigt har brug for at arbejde på heltid, hendes mand tjener rigtig godt".

 

P.S.

I den klassiske horarastrologi sorterer børnebørn under 9. hus; børnenes børn = 5. hus fra 5. hus. Jeg ku’ sagtens forestille mig, at også ”de andre kvinder på holdet” er repræsenterede ved Merkur; 9. hus står også for ”videreuddannelse” og ”udvidelse af horisonten”.


Kunne du tænke dig at lære øjebliksastrologi?

Netop nu har du mulighed for at tilmelde dig uddannelsen i øjebliksastrologi v/ Louise Kirsebom. Første del her i foråret består af 5 lørdagsmoduler. Læs mere og tilmeld dig her.

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page