Undervisere

Lillian Kirsten Marina Andrias Louise Bunnage
Therese Lylloff Annedorte Fethers Tinna Henrik


Lillian B. Jensen
Diplomastrolog fra I.C. 1977 Skribent på Månedsbladet Stjernerne fra 1987, ansvarshavende redaktør fra 2002 Medarbejder på Astrolofonen - en astrologisk telefonservice Forfatter til tolkningsprogrammer til PCA/Argus. Indehaver af I.C. siden 2008
"Jeg beskæftiger mig med grafologi, farvepsykologi, drømmetydning, tarot, psykologi, kropstypologi og kiromantik. Helt udenfor det astrologiske er jeg som ægte skytte meget interesseret i fugle, dyr, planter og natur generelt, med medlemsskaber af nærmest samtlige organer der dækker disse områder."


Marina Elkhøj
Min interesse for astrologien startede, da jeg var omkring 15 år, hvor man gerne vil forstå alting – og særligt forskelligheden blandt mennesker. Astrologien har givet mig en forståelse af, at ethvert menneske er unikt, og at vi ser verden og hinanden med forskellige ”briller”.

Jeg fascineres også af kontrasten mellem de meget enkle og klare regler i astrologiens principper og fortolkningens nuancer og mange lag, samtidig med at jeg er meget bevidst om, at et horoskop er med til at synliggøre muligheder og sandsynligheder uden at fratage det enkelte individ muligheden for selv at påvirke sin situation.

Jeg har selv megen glæde af at udforske de astrologiske muligheder, der viser sig på stjernehimmelen, og det er mit håb, at kunne videregive min viden og passion til andre. Astrologien er et symbolsprog, og i min undervisning lægger jeg stor vægt på, at man lærer at sætte de mange brikker sammen på den helt rigtige måde, og at man går metodisk til værks – ellers kan man hurtig blive væk i astrologiens mange facetter.

Jeg er uddannet diplom-astrolog i 2006 fra IC-Instituttet, og jeg har undervist på skolen siden 2007.


Kirsten Jensen
Kirsten Jensen er uddannet diplomastrolog ved IC i 2009 og har en diplomuddannelse i dynamisk psykoterapi fra C.G. Jung Instituttet samt en MD i Social Science. Hun har i mange år beskæftiget sig med astrologi, filosofi og psykologi og har mange års erfaring som underviser i forskellige sammenhænge.

Kirsten interesser sig især for den klassiske astrologis essens, metodik og filosofiske grundlag og de tråde der kan trækkes herfra til nutiden Hun er dybt fascineret af den visdom og de mange tolkningslag som ligger i horoskopet.


Andrias Dahlmann
Andrias uddannet fra Jupiterskolen, har undervist i Tai Chi, bragt Art of Living til Danmark og undervist der siden 1996. Har deltaget i utallige kurser og workshops på IC.


Tinna Bisbo
D.F.Astrol.S. Skribent på månedsbladet Stjernerne siden 2019.

”Jeg har været interesseret i astrologi det meste af mit liv. Som uddannet navigatør har stjerner og planeter også altid fascineret mig på det helt konkrete plan. Efter mange år i udlandet vendte jeg sammen med min mand hjem til Danmark i august 2019, hvor vi startede vores eget firma, Bisbo Advisory, der beskæftiger sig med rådgivning til erhvervsklienter og privatpersoner med fokus på især gruppedynamik. Den astrologi, vi praktiserer, er baseret på den jungiansk inspirerede psykologiske astrologi, hvor klienten er i centrum.”


Henrik Bisbo
D.F.Astrol.S. Skribent på månedsbladet Stjernerne siden 2019

”Jeg blev for mange år siden introduceret til astrologi af min kommende kone, Tinna. Siden har den været en stor del af mit liv og fra august 2019 min hovedbeskæftigelse i mit og Tinnas firma. Jeg har en lang erhvervskarriere bag mig i shippingfirmaer i Danmark, Asien og Afrika, de sidste adskillige år i HR-funktioner, og erhvervsklienter spiller da også en stor rolle i vores virksomhed, hvor gruppedynamik og personlighedsanalyser er nogle af vores specialer. Men vi har også adskillige private klienter, hvor vi baserer konsultationer på den Jung-inspirerede psykologiske astrologi.”


Louise Bunnage
Jeg har selv studeret ved I.C. Instituttet, hvor jeg startede i 2008, og har derudover gennemført en række internationale kurser inden for bl.a. evolutionær astrologi. Jeg er især inspireret af Steven Forrests tilgang til evolutionær astrologi og Christopher Witeckis Step Astrology.

Mit virke som astrolog har ikke været en lige vej. Jeg blev i 2009 uddannet cand.scient.soc inden for antropologi og socialvidenskab og har i en årrække arbejdet som konsulent inden for uddannelses- og beskæftigelsesområdet. I kølvandet på min anden måneknuderunde, som faldt sammen med en solformørkelse, var der dog ingen vej uden om. Jeg stiftede AstroLab i 2018, hvor jeg fortrinsvist har tilbudt astrologi-sessioner for enkeltpersoner og par og afholdt events for privatpersoner og virksomheder. I september 2021 har jeg udvidet paletten og har udviklet en app baseret på astrologi og numerologi, Plan it, og tilbyder desuden Reiki healing. Min passion for astrologi handler om, at jeg anser astrologien som et unikt redskab til at understøtte personlig udvikling, så vi kan udvikle os til at blive den bedste version af os selv.


Therese Lylloff
Mit indtog i det astrologiske univers, begyndte for alvor i 2019, hvor jeg startede på diplomuddannelsen her på IC-instituttet. Det blev begyndelsen på en spændende udvikling og et nyt kapitel i mit liv, hvor astrologien er kommet til at fylde mere og mere, og bliver ved med at overraske og inspirere mig. Og det er en stor fornøjelse for mig at få lov til at formidle det videre til andre, som deler samme passion.

Mit soltegn er Skytten, mit månetegn Krebsen og mit ascendanttegn Stenbukken.


Annedorte Fethers
Astrologi har altid interesseret mig, og jeg begyndte at studere astrologi i en tidlig alder. De første mange år ved selvstudium. Senere da jeg i 2002 flyttede til København, begyndte jeg på diplomuddannelsen på I.C. Instituttet hos blandt andre Christian Borup. Siden har jeg løbende haft min gang på instituttet og deltaget i en lang række specialekurser.

Min interesse i astrologien skyldes en fascination af sammenhængen i universet, og den forståelsesramme, som astrologien tilbyder - både for det enkelte menneske, men også i større, samfundsmæssige og historiske sammenhænge.