Undervisere

Lillian Kirsten Marina Tordis Annbritt Andrias Tinna Henrik

På Irene Christensen Instituttet er alle undervisere øvede astrologer med solid erfaring som:
- Praktiserende astrologer
- Coach og vejleder
- Undervisere
- Skribenter

De lever helt eller delvis af deres astrologiske fag.
Vi mener, det er vigtigt både at være teoretiker og at være praktiserende og samtidig at have kontakt til det astrologiske miljø.


Lillian B. Jensen
Diplomastrolog fra I.C. 1977 Skribent på Månedsbladet Stjernerne fra 1987, ansvarshavende redaktør fra 2002 Medarbejder på Astrolofonen - en astrologisk telefonservice Forfatter til tolkningsprogrammer til PCA/Argus. Indehaver af I.C. siden 2008
"Jeg beskæftiger mig med grafologi, farvepsykologi, drømmetydning, tarot, psykologi, kropstypologi og kiromantik. Helt udenfor det astrologiske er jeg som ægte skytte meget interesseret i fugle, dyr, planter og natur generelt, med medlemsskaber af nærmest samtlige organer der dækker disse områder."


Eva Ganvig
Diplomastrolog fra I.C. 2004 Underviser på IC Instituttet siden 2004 Skribent på månedsbladet Stjernerne siden 2003
"Jeg har siden mine ganske unge dage været dybt fascineret af astrologien, mest af alt af astrologien set i forhold til mennesket. Jeg anvender særligt astrologien som et værktøj til at få større selvindsigt og som en hjælp til at lære at se sig selv og sine evner o g muligheder fra nye synsvinkler. Derudover er det mig til evig forundring hvor præcist og stærkt det fremskrevne horoskop indvirker på os mennesker i vores hverdag."


Marina Elkhøj


Maj Thorup Friis
Maj Thorup Friis underviser på IC. Hun har arbejdet med astrologi siden starten af 90´erne og har over 20 års undervisningserfaring fra erhvervslivet. Hun er uddannet diplomastrolog fra IC, certificeret HR-coach, certificeret NLP- og Enneagramtræner og har en B.A. inden for Humaniora. Maj arbejder med psykologisk astrologi, og hun har en særlig interesse for sammenhængen mellem enneagrammet og horoskopet.

´

Kirsten Jensen
Kirsten Jensen er uddannet diplomastrolog ved IC i 2009 og har en diplomuddannelse i dynamisk psykoterapi fra C.G. Jung Instituttet samt en MD i Social Science. Hun har i mange år beskæftiget sig med astrologi, filosofi og psykologi og har mange års erfaring som underviser i forskellige sammenhænge. Kirsten interesser sig især for den klassiske astrologis essens, metodik og filosofiske grundlag og de tråde der kan trækkes herfra til nutiden Hun er dybt fascineret af den visdom og de mange tolkningslag som ligger i horoskopet.


Louise Kirsebom
f. 1951, svensk og schweizisk statsborger. Astrologisk praksis på heltid siden 1978 Bifag i håndlæsning og numerologi. Tæt samarbejde med Johan Hjelmborg omkring forskning og undervisning (tysk, engelsk og spansk). Medforfatter til bøgerne "Øjebliksastrologi" (1987), "Indblik i Håndlæsning" (1991), "Merkur, roller og forvandlinger" (2000), alle udkommet på Klitrose forlag. På tysk udkommer "Das Konsultationshoroskop" september 2006 (Chiron Verlag). Utallige artikler og foredrag ved kongresser i ind- og udland. Fast skribent på månedsbladet Stjernerne, ugebladet Femina og Astrolofonen (90 13 12 13).


Tordis Bjartmarz


Claus Due
Claus Due, født 1962, er diplomastrolog fra Irene Christensen Instituttet 1989 og Horary Craftsman 2003, uddannet af John Frawley. Skribent på Stjernerne fra 1998.
Særlige interesser/specialer: Astrologiens historie og astrologiens filosofisk/spirituelle grundlag samt horoskoptolkning, som den blev praktiseret frem til 1600-tallet, især tolkningen af øjebliks- og fødselshoroskoper.


Annbritt Hjorth


Cathrine Oppenheim
Diplomastrolog fra IC Instituttet i 1988. Født og opvokset i København. Har læst fremmedsprog og filologi på Universitetet sidst i 70’erne. Taget eksamen fra Danmarks Biblioteksskole i 1983 som Bibliotekar. I starten af 80’erne fik jeg lagt mit horoskop – og det var så forunderlig en oplevelse, at jeg besluttede mig for at læse Astrologi. Jeg startede de astrologiske studier i 1983 og i 1988 bestod jeg diplomeksamen på Irene Christensen Instituttet. I August 1988 startede jeg min astrologpraksis. Fra 1988 har jeg undervist på kommunale aftenskoler og på Irene Christensen Instituttet. Siden 1990 har jeg været fast skribent i ”Stjernerne”.


Andrias Dahlmann


Adrian Ross Duncan
Adrian Ross Duncan kom til Danmark i 1979 og har været fuldtidsastrolog siden 1985. Han var formand for Ekliptika fra 1986 til 1993. Han udgav bogen "Det astrologiske urværk" i 1991, det samme år som han startede AstrologSkolen, som var en overbygning til astrologiuddannelser. Hans software "World of Wisdom" blev udviklet i halvfemserne for at gøre det muligt for almindelige mennesker selv at kunne tolke deres horoskoper. Adrian holder foredrag verden over. Hans sidste bog "Astrology: Transformation and Empowerment.


Tinna Bisbo
D.F.Astrol.S. Skribent på månedsbladet Stjernerne siden 2019.

”Jeg har været interesseret i astrologi det meste af mit liv. Som uddannet navigatør har stjerner og planeter også altid fascineret mig på det helt konkrete plan. Efter mange år i udlandet vendte jeg sammen med min mand hjem til Danmark i august 2019, hvor vi startede vores eget firma, Bisbo Advisory, der beskæftiger sig med rådgivning til erhvervsklienter og privatpersoner med fokus på især gruppedynamik. Den astrologi, vi praktiserer, er baseret på den jungiansk inspirerede psykologiske astrologi, hvor klienten er i centrum.”


Henrik Bisbo
D.F.Astrol.S. Skribent på månedsbladet Stjernerne siden 2019

”Jeg blev for mange år siden introduceret til astrologi af min kommende kone, Tinna. Siden har den været en stor del af mit liv og fra august 2019 min hovedbeskæftigelse i mit og Tinnas firma. Jeg har en lang erhvervskarriere bag mig i shippingfirmaer i Danmark, Asien og Afrika, de sidste adskillige år i HR-funktioner, og erhvervsklienter spiller da også en stor rolle i vores virksomhed, hvor gruppedynamik og personlighedsanalyser er nogle af vores specialer. Men vi har også adskillige private klienter, hvor vi baserer konsultationer på den Jung-inspirerede psykologiske astrologi.”