Astrologi på I.C. Instituttet

Instituttets historie

IRENE CHRISTENSEN startede sit første hold i astrologi den 13. januar 1958. Hun fik hjælp til sin undervisning af to andre astrologer Finn Thorsen og Gilbert Tjørnum. 2 år tidligere havde hun startet udgivelsen af det astrologisk månedsblad Stjernerne, som indtil for nogle få år siden var Danmarks eneste astrologiske magasin. Skolen voksede og flyttede i 1974 til Købmagergade i København som nabo til Runde Tårn. I 1976 døde Irene Christensen.

Irene Christensens aktiviteter blev overtaget af en af hendes elever BIRTHE KIRK. Hun flyttede skolen til Nørre Farimagsgade. Birthe Kirk kørte både Instituttet og Månedsbladet Stjernerne, og samtidig skabte hun forlaget Stjernerne, hvorfra hun udgav astrologibøger. I 1978 tog hun initiativet til dannelse af SAFA: Sammenslutningen Af FagAstrologer (i dag kendt som Daf: Danske Astrologers Forening), fordi hun ønskede at samle de astrologiske kræfter på tværs af geografi og astrologisk retning.

I 1986 skulle der nye kræfter til, og det blev CHRISTIAN BORUP, der allerede længe havde styret skolen i det daglige og var en fast skribent på Månedsbladet Stjernerne. Christian Borup gjorde, som Birthe Kirk før ham - også et stort arbejde ud af at knytte tætte forbindelser til det astrologiske miljø udenfor Danmarks grænser. Han bragte mange udenlandske foredragsholdere til Danmark lige som han selv brugte en stor del at sin tid i udlandet, som foredragsholder på diverse kongresser verden over. Det var med til at gøre den danske astrologiske standard kendt og respekteret i udlandet og derfor lettere at trække store astrologiske kapaciteter til Danmark.

I 1997 havde foredragsvirksomheden taget så stort et omfang at nye kræfter måtte til for at holde sammen på de mange astrologiske aktiviteter i Danmark. Der blev lavet en opdeling, så Instituttets ledelse og ansvar blev overdraget til PIA BALK-MØLLER, der gennem flere år havde fungeret som undervisningsleder, mens Månedsbladet Stjernerne blev overtaget af Arlette Gürtler, der også gennem flere år havde samarbejdet med Christian Borup på bladet.

I dag er Månedsbladet Stjernerne overtaget af LILLIAN B. JENSEN, der også har fungeret som underviser på instituttet siden 1989. I 2008 overtog hun instituttet, så blad og uddannelsessted igen i dag er under samme hat.